Danh sách Giáo viên hướng dẫn Đề án môn học K54

Ngày đăng: 19/08/2015 11:34:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN    
KHOA TIN HỌC KINH TẾ    
           
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỀ ÁN MÔN HỌC
           
STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giảng viên hướng dẫn
1 11120065 Nguyễn Hải Anh 31/12/1994 Th.s Phùng Tiến Hải
2 11120506 Lương Đức Chính 31/07/1994 Th.s Phùng Tiến Hải
3 11121488 Nguyễn Thị Hoà 27/02/1994 Th.s Phùng Tiến Hải
4 11122779 Quách Thị Bích Ngọc 15/04/1994 Th.s Phùng Tiến Hải
5 11123078 Phạm Thị Cúc Phương 08/08/1993 Th.s Phùng Tiến Hải
6 11123727 Lê Thị Thoa 16/06/1994 Th.s Phùng Tiến Hải
7 11124057 Lê Thị Huyền Trang 12/02/1993 Th.s Phùng Tiến Hải
8 11120849 Trần Tiến Đạt 25/12/1994 Th.s Trịnh Hoài Sơn
9 11121783 Trần Thu Huyền 30/10/1994 Th.s Trịnh Hoài Sơn
10 11122879 Trương Thị Thanh Nhàn 16/09/1994 Th.s Trịnh Hoài Sơn
11 11124622 Trần Tuấn 08/05/1994 Th.s Trịnh Hoài Sơn
12 11120318 Bùi Thị Vân Anh 20/03/1994 Th.s Trịnh Hoài Sơn
13 11120946 Nguyễn Xuân Đức 19/06/1994 Th.s Trịnh Hoài Sơn
14 11124319 Bùi Đăng Trường 19/07/1994 Th.s Trịnh Hoài Sơn
15 11122459 Bùi Thị Sao Mai 05/09/1994 Th.s Trịnh Phú Cường
16 11123291 Nguyễn Thị Quyên 30/01/1994 Th.s Trịnh Phú Cường
17 11124198 Phạm Thị Thu Trang 02/07/1994 Th.s Trịnh Phú Cường
18 11121059 Lê Thị 15/05/1994 Th.s Trịnh Phú Cường
19 11124039 Nguyễn Thị Hà Trang 03/01/1994 Th.s Trịnh Phú Cường
20 11121767 Bùi Thu Huyền 05/12/1993 Th.s Trịnh Phú Cường
21 11123306 Hà Thị Hoa Quỳnh 23/01/1994 Th.s Trịnh Phú Cường
22 11120083 Nguyễn Hoàng Anh 19/09/1994 Th.s Nguyễn Anh Phương
23 11120973 Hoàng Kim Giang 07/03/1994 Th.s Nguyễn Anh Phương
24 11122630 Trần Khánh Nam 28/10/1994 Th.s Nguyễn Anh Phương
25 11124698 Phạm Thị Kim Yến 30/05/1994 Th.s Nguyễn Anh Phương
26 11121149 Nguyễn Hoàng Hải 06/12/1994 Th.s Nguyễn Anh Phương
27 11122904 Hoàng Thị Nhiên 25/09/1994 Th.s Nguyễn Anh Phương
28 11123100 Hồ Lan Phương 17/06/1994 Th.s Nguyễn Anh Phương
29 11120444 Vũ Thị Châm 20/07/1994 Th.s Phạm Văn Minh
30 11120923 Nguyễn Thái Đức 10/08/1994 Th.s Phạm Văn Minh
31 11121675 Tạ Quang Huy 03/06/1994 Th.s Phạm Văn Minh
32 11122168 Bá Thị Khánh Linh 07/08/1994 Th.s Phạm Văn Minh
33 11123386 Phạm Thái Sơn 27/08/1993 Th.s Phạm Văn Minh
34 11120427 Phạm Thị Thanh Bình 04/05/1994 Th.s Phạm Văn Minh
35 11123049 Trần Văn Phú 12/02/1994 Th.s Trần Bích Hạnh
36 11120612 Dương Thị Ngọc Dịu 10/02/1994 Th.s Trần Bích Hạnh
37 11122525 Trần Đức Minh 20/12/1994 Th.s Trần Bích Hạnh
38 11123030 Đinh Vương Thế Phiệt 12/11/1994 Th.s Trần Bích Hạnh
39 11121320 Đinh Văn Hậu 29/04/1994 Th.s Trần Bích Hạnh
40 11122679 Đoàn Thị Nga 29/09/1994 Th.s Trần Bích Hạnh
41 11122840 Trần Tuấn Ngọc 14/12/1994 PGS.TS. Hàn Viết Thuận
42 11123199 Nguyễn Văn Phương 18/10/1994 PGS.TS. Hàn Viết Thuận
43 11121795 Lê Xuân Khánh Hưng 20/12/1994 PGS.TS. Hàn Viết Thuận
44 11124527 Nguyễn Thắng Văn 15/06/1994 PGS.TS. Hàn Viết Thuận
45 11120915 Nguyễn Minh Đức 19/12/1994 PGS.TS. Hàn Viết Thuận
46 11122530 Ninh Hoàng Minh 18/02/1994 PGS.TS. Hàn Viết Thuận
47 11124312 Vũ Tiến Trung 16/08/1993 PGS.TS. Hàn Viết Thuận
48 11121129 Nguyễn Việt 23/07/1994 PGS.TS. Lê Văn Năm
49 11123202 Phạm Việt Phương 28/08/1994 PGS.TS. Lê Văn Năm
50 11120441 Trần Thị Chang 21/06/1994 PGS.TS. Lê Văn Năm
51 11121933 Nguyễn Thị Thu Hường 19/11/1994 PGS.TS. Lê Văn Năm
52 11122397 Nguyễn Thị Luyến 22/02/1994 PGS.TS. Lê Văn Năm
53 11120531 Thiều Văn Công 13/02/1994 PGS.TS. Lê Văn Năm
54 11122832 Nguyễn Thị Ngọc 28/09/1994 PGS.TS. Lê Văn Năm
55 11121057 Hoàng Thị 24/08/1994 PGS.TS. Trần Thị Song Minh
56 11122219 Lê Thị Ngọc Linh 15/07/1994 PGS.TS. Trần Thị Song Minh
57 11123464 Trịnh Hà Thanh 28/03/1994 PGS.TS. Trần Thị Song Minh
58 11123287 Vương Lệ Quyên 29/03/1994 PGS.TS. Trần Thị Song Minh
59 11120181 Hà Thị Ngọc Anh 12/02/1994 PGS.TS. Trần Thị Song Minh
60 11122831 Nguyễn Thị Ngọc 20/01/1993 PGS.TS. Trần Thị Song Minh
61 11124561 Nguyễn Thị Vân 06/08/1994 PGS.TS. Trần Thị Song Minh
62 11123462 Nguyễn Chí Thanh 04/05/1994 TS. Trần Thị Thu Hà
63 11123803 Đồng Văn Thuận 20/07/1994 TS. Trần Thị Thu Hà
64 11122474 Trịnh Thị Mai 26/03/1994 TS. Trần Thị Thu Hà
65 11121281 Nguyễn Thị Hằng 13/07/1994 TS. Trần Thị Thu Hà
66 11122660 Vũ Hoàng Nga 01/02/1993 TS. Trần Thị Thu Hà
67 11122846 Nguyễn Thị Hải Nguyên 25/04/1994 TS. Trần Thị Thu Hà
68 11124167 Đàm Thu Trang 28/07/1994 TS. Trần Thị Thu Hà
69 11124110 Hoàng Phương Trang 09/08/1994 TS. Trương Văn Tú
70 11121369 Nguyễn Thị Thu Hiền 26/02/1994 TS. Trương Văn Tú
71 11121912 Nguyễn Thị Hường 15/05/1994 TS. Trương Văn Tú
72 11123986 Nguyễn Phúc Tín 16/10/1994 TS. Trương Văn Tú
73 11120169 Nguyễn Ngọc Anh 26/04/1994 TS. Trương Văn Tú
74 11122330 Đặng Hùng Lĩnh 30/12/1994 TS. Trương Văn Tú
75 11123677 Đỗ Toàn Thắng 05/08/1994 TS. Trương Văn Tú
76 11120803 Đào Việt Dương 13/03/1994 TS. Trần Quang Yên
77 11122429 Nguyễn Thị Khánh Ly 11/12/1993 TS. Trần Quang Yên
78 11123166 Nguyễn Thị Phương 24/11/1993 TS. Trần Quang Yên
79 11120449 Đinh Quỳnh Châu 16/11/1993 TS. Trần Quang Yên
80 11122886 Hoàng Quý Nhân 09/04/1994 TS. Trần Quang Yên
81 11124474 Lão Văn Tùng 22/05/1994 TS. Trần Quang Yên
82 11120117 Phạm Thị Kim Anh 12/04/1993 TS. Đoàn Quang Minh
83 11121674 Nguyễn Quang Huy 22/12/1994 TS. Đoàn Quang Minh
84 11120012 Nguyễn Phúc An 21/07/1994 TS. Đoàn Quang Minh
85 11121823 Nguyễn Thị Lan Hương 23/04/1994 TS. Đoàn Quang Minh
86 11123796 Hoàng Sỹ Nhất Thuần 04/11/1994 TS. Đoàn Quang Minh
87 11122621 Hoàng Thị Hà Nam 06/03/1993 TS. Đoàn Quang Minh
88 11120629 Nguyễn Mai Dung 20/10/1994 TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
89 11121145 Đỗ Đức Hải 17/09/1993 TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
90 11122995 Đặng Thị Kim Oanh 24/01/1994 TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
91 11121389 Lục Thị Hiến 20/11/1994 TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
92 11124159 Phạm Thị Trang 21/09/1994 TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
93 11124580 Phạm Thành Việt 31/12/1994 TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
94 11122740 Nguyễn Văn Ngân 16/06/1994 TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết
95 11120865 Lê Hải Đăng 08/09/1994 Th.s Trần Thanh Hải
96 11122728 Đỗ Thị Ngân 24/08/1994 Th.s Trần Thanh Hải
97 11123706 Nguyễn Thị Thiện 10/04/1994 Th.s Trần Thanh Hải
98 11120435 Cao Đức Cảnh 06/03/1993 Th.s Trần Thanh Hải
99 11122090 Nguyễn Thị Hồng Liên 06/11/1994 Th.s Trần Thanh Hải
100 11123348 Chu Thị Sim 22/07/1993 Th.s Trần Thanh Hải
101 11121017 Vũ Mạnh Giỏi 16/07/1993 Th.s Trần Thanh Hải
102 11120410 Nguyễn Đình Biên 16/03/1994 Th.s Nguyễn Văn Thư
103 11120956 Hoàng Giang 09/12/1994 Th.s Nguyễn Văn Thư
104 11121425 Phạm Trung Hiếu 25/03/1994 Th.s Nguyễn Văn Thư
105 11123142 Lưu Quang Phương 22/09/1994 Th.s Nguyễn Văn Thư
106 11124281 Lê Văn Trọng 04/11/1994 Th.s Nguyễn Văn Thư
107 11121310 Nguyễn Thị Thúy Hằng 18/08/1993 Th.s Nguyễn Văn Thư
108 11124013 Nguyễn Xuân Toàn 06/01/1994 Th.s Nguyễn Văn Thư
109 11121663 Đặng Ngọc Huy 06/12/1994 Th.s Vũ Hưng Hải
110 11120802 Trần Văn Dương 28/04/1994 Th.s Vũ Hưng Hải
111 11122959 Trần Thị Nhung 03/10/1994 Th.s Vũ Hưng Hải
112 11120228 Lê Nguyễn Quốc Anh 16/08/1994 Th.s Vũ Hưng Hải
113 11121143 Cao Duy Hải 15/10/1994 Th.s Vũ Hưng Hải
114 11121886 Nguyễn Thị Thu Hương 10/02/1994 Th.s Vũ Hưng Hải
115 11121895 Vũ Thị Thu Hương 06/08/1994 Th.s Trần Dũng Khánh
116 11121178 Đào Trung Hải 06/08/1993 Th.s Trần Dũng Khánh
117 11123280 Hoàng Thị Quý 01/02/1994 Th.s Trần Dũng Khánh
118 11121535 Nguyễn Hữu Hoàng 28/08/1994 Th.s Trần Dũng Khánh
119 11122256 Tạ Thị Linh 22/05/1993 Th.s Trần Dũng Khánh
120 11123002 Phạm Phương Oanh 03/02/1994 Th.s Trần Công Uẩn
121 11122352 Nguyễn Đức Long 08/01/1994 Th.s Trần Công Uẩn
122 11122401 Mai Tuấn Lực 14/07/1988 Th.s Trần Công Uẩn
123 11123074 Bùi Bích Phương 06/09/1994 KS. Bùi Thế Ngũ
124 11122435 Nguyễn Thị Thảo Ly 14/04/1994 KS. Bùi Thế Ngũ
125 11124116 Lê Quỳnh Trang 10/09/1994 KS. Bùi Thế Ngũ
126 11123934 Nguyễn Thị Thương 24/01/1994 GVC. Đoàn Quốc Tuấn
127 11123380 Vũ Ngọc Sơn 12/12/1994 GVC. Đoàn Quốc Tuấn
128 11122722 Vũ Thị Kim Ngân 24/12/1994 GVC. Đoàn Quốc Tuấn
129 11124447 Nguyễn Sơn Tùng 14/07/1994  Th.s Đỗ Đức Thọ
130 11123505 Nguyễn Đức Thành 09/10/1994  Th.s Đỗ Đức Thọ
131 11122881 Nguyễn Thị Nhàn 17/01/1993  Th.s Đỗ Đức Thọ