Lịch công tác tuần 02 năm 2012 (Từ ngày 09/01/2012 đến ngày 15/01/2012)

Ngày đăng: 09/01/2012 11:9:8

 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TIN HỌC KINH TẾ

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM 2012

Từ ngày 09/01/2012 đến ngày 15/01/2012

                

  

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai 09/01/2012

08h00

Cô Thu Hà trực lãnh đạo

 

 

VPK THKT

 

14h00

Phân công TTTN K50

 

Mời: Toàn thể cán bộ giảng viên khoa, sinh viên K50 và khách mời

Cô Song Minh

GĐ B201

 

Thứ ba 10/01/2012

9h00

DEMO Chương trình phần mềm Quản lý giảng đường và đề xuất phương án chuẩn bị nghiệm thu phần mềm

 

Mời: đ/c Song Minh

 

Phòng họp G2N10

 

15h30

Ban quản lý Dự án GDĐH chuyển giao sách cho Thư viện Trường.

 

Mời: đ/c P.Hải

 

Thư viện Trường ĐHKTQD

 

Thứ tư 11/01/2012

08h00

Cô Song Minh trực lãnh đạo

 

 

VPK THKT

 

Thứ năm 12/01/2012

8h00

Ban quản lý Dự án GDĐH làm việc với Tổ kỹ thuật Dự án về các gói thầu phần mềm

 

Mời: đ/c P.Hải

 

Phòng họp G2N7

 

14h00

Cô Hà trực lãnh đạo

 

 

VPK THKT

 

14h00

Ban quản lý Dự án GDĐH làm việc với Tiểu Dự án Khoa Quản trị kinh doanh.

 

Mời: đ/c P.Hải

 

Phòng họp G2N10

 

Thứ sáu 13/01/2012

08h00

Cô Song Minh trực lãnh đạo

 

 

VPK THKT

 

8h00

Hội nghị phổ biến Nghị Quyết Đảng uỷ quý 1 năm 2012.

 

Mời: T. Hà, Cường, Phương

 

 

Phòng họp G2N10