LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2012 (Từ ngày 02/01/2012 đến ngày 08/01/2012)

Ngày đăng: 03/01/2012 11:23:16

 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TIN HỌC KINH TẾ

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2012

Từ ngày 02/01/2012 đến ngày 08/01/2012

                

  

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai 02/01/2012

Thứ ba 03/01/2012

08h00

Cô Thu Hà trực lãnh đạo

 

 

VPK THKT

 

Thứ tư 04/01/2012

08h00

Cô Song Minh trực lãnh đạo

 

 

VPK THKT

 

14h00

Từ 14 giờ ngày 04/01/2012, Phòng Quản trị Thiết bị tiến hành cấp máy tính xách tay từ nguồn Dự án GDĐH pha 2 cho các đơn vị trong Trường theo Quyết định 1479/QĐ-ĐHKTQD-QTTB.

Mời: đ/c Quân

 

 

Phòng Dự án - Tầng 1 Nhà 10.

 

Thứ năm 05/01/2012

08h30

Họp tổng kết công tác công đoàn năm 2011 và triển khai kế hoạch công tác năm 2012

 

Mời: đ/c Cường

 

 

Phòng họp G2N10

 

 

14h00  

Cô Thu Hà trực lãnh đạo

 

 

VPK THKT

 

Thứ sáu 06/01/2012

08h00

Cô Song Minh trực lãnh đạo

 

 

VPK THKT