Cán bộ và giảng viên

Ngày đăng: 24/06/2011 14:35:50

Đội Ngũ Cán bộ, Giảng viên
 
Khoa Tin học Kinh tế có một đội ngũ giảng viên được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước. Hiện nay khoa Tin học kinh tế đang có 22 cán bộ giảng viên, trong đó có: Phó giáo sư, Tiến sỹ: 3. Tiến sỹ: 3, Thạc sỹ, giảng viên chính: 12 (trong đó có ba thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh). Kỹ sư, cử nhân: 4
 
Nhiều người trong số này đang tham gia giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp cho các Trung tâm đào tạo có uy tín như Cao học Pháp - Việt, Viện đào tạo tin học của khối Pháp ngữ IFI, Cao học Hà Lan, Đại học Ngoại thương (lớp chất lượng cao) và Đại học Quốc gia Hà Nội (Chương trình Thạc sỹ Quốc tế). Ngoài công tác giảng dạy và nghiên cứu, các giảng viên cũng tham gia với vai trò tư vấn về hệ thống thông tin cho các bộ ngành trong đó có Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Thủy sản.

Danh sách cán bộ, giảng viên trong khoa

 
Stt

Ảnh

Họ và tên

Học hàm

Học vị

Vị trí công tác

1

Trần Thị Song Minh

GVC

TS

 

2

Trần Thị Thu Hà

 

TS

 

3

 

Phùng Tiến Hải

 

Ths

Trưởng Khoa

4

Trịnh Hoài Sơn

 

TS

Phó Trưởng Khoa

5

 

Trịnh Phú Cường

 

Ths

Trưởng Bộ môn THKT

6

Nguyễn Anh Phương

 

Ths

Trưởng Bộ môn HTTTQL

7

Hàn Viết Thuận

PGS

TS

 

8

Nguyễn Văn Chân

PGS

TS

Đã nghỉ hưu

9

Lê Văn Năm

PGS

TS

 

10

 

Đoàn Quang Minh

 

TS

 

11

 

Trần Quang Yên

 

TS

 

12

 

Vũ Hưng Hải

 

Ths

 

13

 

Nguyễn Văn Thư

GVC

Ths

 

14

 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

 

TS

 

15

Trần Thị Bích Hạnh

 

Ths

Phó Trưởng BM HTTTQL

16

 

Trần Thanh Hải

 

Ths

 

17

Trần Thị Phương Anh

 

Ths

 

18

 

Phạm Văn Minh

 

Ths

Phó Trưởng BM THKT

19

 

Trương Văn Tú

 

TS

 

20

Nguyễn Hồng Quân

 

Ths

 

21

Nguyễn Hương Giang

 

CN

 

22

 

Trần Dũng Khánh

 

Ths

 

23

 

Phạm Văn Tuân

  Ths  
24   Đàm Lan Nhi   Ths  
25   Bùi Thu Trang   Ths  

Danh sách các giảng viên kiêm giảng, mời giảng

1

 

Bùi Thế Ngũ

  KS Nghỉ hưu

2

 

Đoàn Quốc Tuấn

  KS Nghỉ hưu

3

 

Đỗ Đức Thọ

 

ThS

Chánh VP Viện QTKD

4

 

Đào Thiện Quốc

 

ThS

TT Thư viện

5

 

Hồ Bích Hà

 

KS

Nghỉ hưu

6

 

Trần Công Uẩn

GVC

ThS

Nghỉ hưu

7

Đặng Quế Vinh

GVC

TS

Nghỉ hưu

8

 

Cao Đình Thi

  TS Nghỉ hưu

9

 

Đặng Tuấn Anh

  ThS Viện SĐH

 

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN ĐÃ VÀ ĐANG CÔNG TÁC Ở KHOA TIN HỌC KINH TẾ
 
 
TT

Họ và tên

Năm về công tác

Hiện nay

1

Nguyễn Quốc Hiền

1966

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Trần Công Uẩn

1969

Nghỉ hưu

3

Trần Trọng Tré

1970

Nghỉ hưu

4

Hồ Bích Hà

1973

Nghỉ hưu

5

Nguyễn Thị Yên

1973

Nghỉ hưu

6

Đặng Quế Vinh

1973

Nghỉ hưu

7

Lê Văn Năm

1974

Khoa THKT

8

Bùi Thế Ngũ

1975

Khoa THKT

9

Hàn Viết Thuận

1975

Khoa THKT

10

Trần Đình Toàn

1975

Trung tâm đào tạo từ xa

11

Tạ Văn Tới

1975

Chuyển công tác

12

Nguyễn Thị Kim Hoa

1975

Chuyển công tác

13

Nguyễn Mậu Đường

1976

Đã mất

14

Trịnh Hải

1976

Hải Phòng

15

Nguyễn Thị Phương Đông

1976

Nghỉ hưu

16

Ninh Đức Nghĩa

1976

Nha Trang

17

Nguyễn Trình

1976

Đà Nẵng

18

Nguyễn Văn Xê

1976

Trung tâm CNTT

19

Nguyễn Đức Vỵ

1978

Nghỉ hưu

20

Hà Huy Toàn

1978

Ngân hàng NN & PTNT

21

Trương Văn Tú

1978

Trung tâm CNTT

22

Đặng Minh Ất

1978

Trung tâm Đào tạo từ xa - Đã mất

23

Ngô Lan Anh

1979

Bộ ngoại giao

24

Nguyễn Thị Lan Hương

1979

Văn phòng công đoàn

25

Trần Thị Song Minh

1987

Khoa THKT

26

Nguyễn Văn Thư

1991

Khoa THKT

27

Đoàn Quốc Tuấn

1991

Khoa THKT

28

Trần Lê Lâm

1993

Phòng thanh tra

29

Đặng Trọng Tính

1993

Nghỉ hưu

30

Trần Quang Yên

1995

Khoa THKT

31

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

1997

Khoa THKT

32

Phùng Tiến Hải

1997

Khoa THKT

33

Nguyễn Trung Tuấn

1997

Bộ môn CNTT

34

Nguyễn Hương Giang

1998

Khoa THKT

35

Trần Thị Bích Hạnh

1998

Khoa THKT

36

Trần Thị Thu Hà

1999

Khoa THKT

37

Nguyễn Văn Chân

1999

Khoa THKT

38

Cao Đình Thi

1999

Khoa THKT

39

Nguyễn Thị Thúy

2000

Khoa THKT

40

Trịnh Hoài Sơn

2000

Khoa THKT

41

Nguyễn Hồng Quân

2001

Khoa THKT

42

Trịnh Phú Cường

2001

Khoa THKT

43

Nguyễn Anh Phương

2002

Khoa THKT

44

Trần Thanh Hải

2002

Khoa THKT

45

Trần Thúy Hằng

2002

Khoa KH & ĐT

46

Phạm Văn Minh

2007

Khoa THKT

47

Trần Thị Phương Anh

2007

Khoa THKT

48

Trần Dũng Khánh

2010

Khoa THKT